Endüstriyel Dolum Makinaları

Gıda sektöründeki veya kimyasal ürünlerin sıvı dolumu için kullanılabilir. Tam otomatik lineer dolum makineleri, muhtelif şekillerdeki teneke kutu dozaj pompaları vasıtasıyla hacimsel olarak dolum yapar.